Aika ja paikka: 
25.10. pe klo 16.00–21.00 
Opetuspaikka:  Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

26.10. la klo 10.00–17.15
Opetuspaikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia)

Tavoite: Luennot käytyäsi osaat

  • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.