Aika: To 12.11., 10.12., 14.1.2021, 28.1.2021 ja 11.2.2021 klo 16.30–20.00

Opettaja: Palvelumuotoilija Hanna-Riina Vuontisjärvi

Tavoite ja sisältö: Osaat eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja käyttää käyttäjälähtöisiä kehittämisen menetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä, ymmärrät kehittämistyötä ja -projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Antaa valmiudet menetelmien soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Suoritustapa: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 t), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.