Aika: 28.–29.10., 18.–19.11. ke ja to sekä 2.12. ke klo 17.00–20.30

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen identiteetin sekä brändin rakentamisen osa-alueita. Osaat soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä, analysoida ja esitellä brändikokonaisuuden osia sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Suoritustapa: Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus.  Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.