Aika: 7.9.–5.10. ma ja ke sekä 6.10. ti klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta ma 5.10.

Tentti 19.10. ma klo 17.00–21.00
Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.
Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Uusinta 30.11 ma klo 17.00–21.00
Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.
​Paikka Hattulantie 2, Mäkelän koulu

Opettaja: KTM Virpi Näsänen

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Osa luennoista voidaan toteuttaa etäopetuksena.