Aika: 25.8.–3.9. ti ja to klo 17.00–20.00

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin. Osaat selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet. 

Suoritustapa: Luennot (14 t), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (57 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.