Datum och tid: 27.7.–31.7 mån-fre kl. 9.00.–13.00 och 3.-4.8. mån & ti kl. 8.30.–13.00
Kursplats Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), men om den 27 och 28.7 plats Rautatieläisenkatu 5 (Business School Helsinki)

Kursinnehåll: I kursen repeterar vi det centrala innehållet i gymnasiets långa lärokurs i matematik samt övar användningen av digitala verktyg i problemlösning. Undervisningen sker på svenska.

Kursbok: Kontkanen m.fl., Ellips 14 Repetition, Schildts & Söderströms, eller någon motsvarande repetitionsbok i lång matematik. Tillgång – digitalt eller till pappers – till gamla studentexamensuppgifter i lång matematik, MAOLs tabeller, CAS räknarprogram/räknare (t.ex. Texas Instruments TI–nspire CX CAS), ritprogram för geometri (t.ex. GeoGebra) samt text- och databehandlingsprogrammet LibreOffice.