Sisältö: Kurssilla käsitellään lukion pitkän matematiikan kurssien oppimäärää. Kurssi sisältää runsaasti kotitehtäviä. Tehtävien ratkaisemista harjoitellaan käyttäen Geogebra ohjelmistoa (myös TI Nspire CAS ohjelmisto käy). Kurssille osallistuminen edellyttää oman kannettavan tietokoneen käyttöä. 

Pitkä oppimäärä, ryhmä B

Aika: 2.–12.6.2020 joka arkipäivä klo 13.00–16.30

Kirja: Alatupa ym.: YO–kertaus Tekijä Pitkä matematiikka, Sanoma Pro