Aika: 15.–17.6. ma–ke klo 17.00–20.00, ks, tiedot www.kesayliopistohki.fi

Sisältö: Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. 

Lähtötaso: A2/ B1, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai 3 tai vastaavat tiedot