Aika: 
27.-29.2. to ja pe klo 17.00-20.30 ja la klo 10.00-14.00
18.-19.3. ke ja to klo 17.00-20.30
2.4. to klo 17.00-20.30 ja
27.4. ma klo 17.00-20.30

Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän koulu), käynti Mäkelänkadun puoleisen puistikon kautta, sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite ja sisältö:  Osaat kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä, soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:

  • Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa,
  • Muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen
  • Muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa
  • Kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa.

Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, erityisesti läsnöolo ensimmäisellä kerralla on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Edeltävät opinnot: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Kirjallisuus ja muu materiaali
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.