Aika: 3.–4.10. to ja pe, 9.–10.10. ke ja to sekä 8.11. pe klo 17.00–20.30

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

  • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
  • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
  • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
  • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus (esseetehtävä).

Opettaja: TaM, muotoilija, luova johtaja Julius Oförsagd

Suoritustapa: 
Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Kirjallisuus: 
Ilmoitetaan luennoilla.