Aika: 21.10.–13.11. ma ja ke sekä 20.11. ke klo 17.00–19.45
Huom. opetusta ti 22.10., mutta ei ke 23.10.
Tentti  25.11. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 7.1.2020 ti klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. 

KIrjallisuus: 
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.