Aika: 14.9.–19.10. ma–ke klo 17.30–20.00 sekä 20.10. klo 17.30–19.00

Kurssi toteutaan etäyhteydellä. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen (tai mobiililaitteen) nettiyhteydellä ja kameralla.

Tavoitteet: Opiskelija
-    osaa viittomakielisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen perustaitoja
-    osaa viittomakielen kieliopin fonologisia ja morfologisia prosesseja
-    osaa asettua keskustelussa eri osapuolien rooleihin
-    osaa kuvata viittomakielisen dialogin periaatteita
-    motivoituu uuden kielen oppimiseen


Aika: 16.9.–31.10. ma ja to klo 17.30–20.00
(ei 19.9. to vaan tilalla 18.9. ke)

Tavoitteet: Opiskelija tuntee viittomakielen rakenteen peruspiirteet, ymmärtää viittoman rakenteen, tuntee uusien viittomien luomisen periaatteet ja osaa käyttää viittomakielen peruslausetyyppejä omassa ilmaisussaan.

Sisältö: Viittomakielen aihepiirit: koti, huoneet ja huonekalut, ruuat ja juhlapäivät, ympäristö sekä luonto. Viittomakielen kielioppi: ajanilmaisut ja aikalinjat, numeraalien käyttö ja kellonajat, verbit ja adjektiivit. Uusien viittomien luominen (johtaminen, yhdistäminen, inkorporointi, keksiminen/uudisviittomien luominen). Visuaalisen kuvan erilaiset klassifikaattorit, toimintaa kuvaavat verbit, viittomanimet ja sanakirjojen käyttö.

Suoritustapa: Lähiopetus ja tehtävät.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla

Korvaavuus: Kurssi vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulun opetusta.