Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
 • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
 • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
 • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
 • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.


Tavoite ja sisältö: Suoritettuasi opintojakson

 • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
 • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
 • osaat toimia ryhmän jäsenenä.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.


Tavoite ja sisältö: Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 75 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.


Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
 • havaita ja tuottaa englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
 • tunnistaa ja kuvata standardienglantien vokaalien ja konsonanttien esittämiseen kehitetyt symbolit
 • transkriboida standardienglantien äänteitä
 • kuvata standardienglannin intonaation merkityksen ja käytön
 • suoriutua erilaisista suullisista tehtävistä.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.


Tavoite ja sisältö:

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • tunnistaa englannin kielen rakenteiden kuvaamiseen kehitettyä terminologiaa
 • määritellä ja tunnistaa englannin kielen keskeiset sanaluokat
 • analysoida englannin kielen keskeisiä lausekerakenteita
 • tunnistaa lausekkeiden keskeiset kieliopilliset funktiot (esim. subjekti, verbi, objekti)
 • tunnistaa englannin kielen keskeiset lauserakenteet
 • tunnistaa finiittiset ja ei-finiittiset lauserakenteet.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti


Tavoite ja sisältö:

Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • osaat analysoida ja ymmärtää englanninkielistä ja suomenkielistä tekstiä
 • osaat käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
 • ymmärrät käännöstieteen peruskäsitteitä ja osaat soveltaa niitä käytännön kääntämiseen
 • osaat hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä ja rinnakkaistekstejä
 • tuotat sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta ja hyvää idiomaattista englanninkielistä tekstiä suomenkielisen tekstin pohjalta.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, kaksi tenttiä.


Tavoite ja sisältö:
Opintojakson suoritettuasi

 • olet tutustunut englannin kieltä käsittelevään kielitieteelliseen tutkimukseen
 • hallitset kielitieteellisessä tutkimuksessa käytettäviä analyysimenetelmiä
 • olet lukenut ja soveltanut tietoa englannin kielitieteellisestä tutkimuksesta
 • olet jakanut kokemuksia englannin kieltä koskevista aineistoista ja kielitieteellisistä lähestymistavoista muiden opiskelijoiden kanssa
 • olet harjoitellut kielitieteellisen analyysin raportointia ja/tai teoriakatsauksen laatimista.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät, tentti.


Tavoite ja sisältö: 
Suoritettuasi opintojakson

 • osaat seurata molempien maiden yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä käsitteleviä luentoja ja tehdä yhteenvetoja niiden pohjalta
 • osaat laatia ja pitää asianmukaisesti rakennetun suullisen esitelmän ryhmässä jostakin kurssilla käsiteltävästä aiheesta muille opiskelijoille ja antaa asianmukaista palautetta muiden esitelmistä
 • osaat toimia ryhmän jäsenenä.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), suullinen esitelmä, tehtävät.


Tavoite ja sisältö: 
Hyväksytysti suoritetun opintojakson jälkeen

 • olet omaksunut kirjallisuuden analysoimisessa tarvittavan terminologian ja taidot
 • osaat keskustella ja kirjoittaa erilaisista englanninkielisistä kirjallisista teksteistä (runous, proosa, näytelmäkirjallisuus)
 • osaat pitää suullisia esityksiä englanniksi
 • osaat antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta vertaisiltasi.


Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 85 %) osallistuminen luennoille ja ryhmäopetukseen (28 t), tehtävät.