Aika: 27.7.–6.8. ma–to klo 16.30–19.45
Tentti viimeisellä kerralla
Uusinta 20.8. to klo 16.30–18.00

Opetus etäyhteydellä. Tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys, äänikortti, kaiuttimet/kuulokkeet ja mikrofoni (tietokoneen oma tai esim. puhelimen kuulokemikrofoni käyvät hyvin). On hyvä olla oma SPSS-ohjelma mutta voit myös asentaa demoversion koneelle (ohjeet opettajalta).


Tavoite ja sisältö: Opiskelija tuntee SPSS-ohjelman perustyötilat ja perustoiminnot. Opiskelija osaa tuoda ohjelmaan muilla ohjelmilla tuotettuja aineistoja ja tehdä tarvittaessa muuttujien uudelleenkoodauksen ja luoda yhdistemuuttujia. Opiskelija osaa käyttää ohjelman ominaisuuksia monipuolisesti tunnuslukujen laskennassa ja estimoinnissa. Opiskelija osaa analysoida aineistoa tekemällä omaan tutkimukseen tarkoituksenmukaisia testejä (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, t-testi, varianssianalyysi, korrelaatioanalyysi, faktorianalyysi jne.). Opiskelija osaa luoda aineistosta monipuolisesti erilaisia graafisia esityksiä ja muokata kaaviot sopivaksi esimerkiksi Word-dokumenttiin liitettäväksi.

Pohjavaatimukset: Tilastomatematiikan peruskäsitteistön tuntemus (esimerkiksi lukion lyhyen oppimäärän tilastomatematiikan kurssi tai vastaava)

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen (luennot ja harjoitukset), kotitehtävät, tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyön palautus 1.9. mennessä. Tentti viimeisellä kerralla

Oppimateriaali: Verkossa julkaistava oppimateriaali.

Kurssi soveltuu liitettäväksi useisiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Varmista korvaavuus omasta korkeakoulustasi.