Aika: 6.–7.8. to–pe klo 9.00–15.45
Huom. Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä

Tavoite ja sisältö: WordPress on maailman suosituin web-julkaisualusta, jonka avulla kuka tahansa voi luoda edustavan sivuston, jota on helppo päivittää itse. Se on helppokäyttöinen, hakukoneystävällinen ja ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Lisäksi sen ominaisuudet ovat laajennettavissa lähes rajattomasti. Perehdymme WordPressin ominaisuuksiin ja sen mahdollisuuksiin verkkojulkaisijan työkaluna. Käsittelemme mm. seuraavia asioita: Word-Pressin asennus, sisällön julkaiseminen ja päivittäminen, sivuston rakenne, WordPress -teemat (ulkoasu), -lisäosat (toiminnot) ja niiden kustomointi. Perustuu käytännön harjoituksiin, joilla työstämme omaa WordPress -sivustoa.

Laitevaatimukset: Oma tietokone. Sinulla tulee olla koneen admin-käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana), sillä asennamme ohjatusti WordPressin sekä siihen liittyviä sovelluksia ja laajennuksia.


Aika: 6-7.8. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Antaa perustiedot graafisesta suunnittelusta ja sen vaikutuksesta viestin vastaanottajaan. Perehdymme kuvailmaisuun, sommitteluun, värien käyttöön ja valintaan sekä typografian suunnitteluun. Saat myös materiaalin, joka ohjaa sekä kaupallisten että ilmaisten kuva- ja kirjasinpankkien käyttöön. Pohdimme harjoitusten ja analyysien avulla graafisten elementtien valintoja sekä niiden vaikutusta mielikuviin. Opimme julkaisun suunnittelun perussäännöt ja kuvien rajaamisen sekä syväämisen InDesign-ohjelmalla tehtävien harjoitusten avulla.

Kohderyhmä: Graafisen suunnittelun perustaitoja tarvitsevat sekä graafiselle alalle aikovat tai alasta kiinnostuneet. Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa osaamista graafisista ohjelmista.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Käytämme InDesign-ohjelmaa, jonka kokeiluversioiden asennuksessa saat opastusta.


Aika: 29.–30.6. ma–ti klo 9.00–15.45
Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!

Tavoite ja sisältö: Adobe Illustrator -ohjelmalla luodaan erittäin monipuolisesti vektorigrafiikkaa liki mitä tahansa tarkoitusta varten: esitteet, mainokset, logot, lehdet, web-grafiikka, animaatiot jne. Erityisen hyvin Illustrator sopii kuvitusten, logojen ja ns. info-grafiikan luomiseen. Tutustumme yleisesti vektorigrafiikkaan ja harjoittelemme grafiikan luomista ja muokkaamista. Käsiteltäviä aiheita ovat Illustratorin käyttöliittymä, paneelit ja työkalut, asetukset ja värinhallinnan asetukset, dokumenttien luominen ja hallinta, vektorigrafiikan perusteet, ohjelman tärkeimmät työkalut ja niiden käyttö, värien luominen, tekstin luominen, logojen ja kuvituskuvien luominen, bittikarttakuvien vektoroiminen, tasojen taitava hallinta ja valmiin grafiikan vieminen muihin ohjelmistoihin.

Kohderyhmä: Kaikki Illustrator-ohjelmasta ja vektorigrafiikasta kiinnostuneet: suunnittelijat, graafikot ja harrastajat. Ei vaadi aikaisempaa kokemusta.

Laitevaatimukset: Mikäli sinulla ei ole Adobe Illustrator CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.


Aika: 15.–16.6. ma–ti klo 9.00–15.45
Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä!

Tavoite ja sisältö: Sivupohjien käyttö ja ominaisuudet, sivukokojen muuttaminen, kappale- ja merkkityylien hallinta, rivirekisteri, kuvaryhmät, automaattinen sivunumerointi, taulukoiden rakentaminen ja käyttö taittamisen apuna sekä Indl-kirjaston käyttö. Taittopohjien tallentaminen ja käyttö uusien julkaisujen valmistuksessa. Lehtien/kirjapainojen asettamiin vaatimuksiin tutustuminen ja painon tulostusasetuksien käyttöönotto painokelpoisen pdf-tiedoston valmistuksessa. Linkkien luominen ja interaktiivisen pdf-tiedoston tallentaminen verkkojulkaisua varten.

Esitietovaatimukset: InDesign perusteet -kurssin taidot ja InDesign-julkaisujen parissa työskentely

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.Aika: 11.–12.6. to–pe klo 9.00–15.45
Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä!

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme perusominaisuuksiin ja käyttöön ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Opettelemme mm. sivupohjan ja marginaalien asetukset, värien luomisen, tekstin tuomisen ja muotoilun, kuvien sijoittamisen ja rajauksen sekä aineiston viimeistelyn painoa tai tulostusta varten.

Laitevaatimukset: Ota mukaasi oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign CC -ohjelmaa entuudestaan, asenna ennakkoon 7 pv:n kokeiluversio. Tarkista, että ohjelma aukeaa koneellasi.


Aika: 8.–9.6. ma–ti klo 9.00–15.45
Järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä!

Tavoite ja sisältö: InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että  sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme taitto-ohjelman perusominaisuuksiin ja käyttöön ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Harjoitusten avulla opettelemme mm. sivupohjan ja marginaalien asetukset, värien luomisen, tekstin tuomisen ja muotoilun, kuvien sijoittamisen ja rajauksen sekä aineiston viimeistelyn painoa tai tulostusta varten. 


Laitevaatimukset: Ota mukaasi oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe InDesign -ohjelmaa entuudestaan, asenna itsellesi ennakkoon Adobe InDesign CC:n 7 päivän kokeiluversio.


Kurssi opetetaan etäopetuksena. Kurssille tarvitset oman tietokoneen, johon saat myös asennettua tarvittavat ohjelmat.

Aika:
13.5. ke, 14.5. to, 19.5. ti ja 20.5. ke klo 17.00–20.15

Kurssin verkkotapaamiset järjestetään ZOOM-ympäristössä. Varaathan osallistuessasi (kuuloke)mikrofonin käyttöösi jotta voit osallistua keskusteluun.

Linkki Zoom-etäoppitunteihin on kurssialueella.

Sisältö ja tavoite: Kurssilla saat valmiudet käyttöliittymän suunnitteluun ja testaukseen. Sovelluksia joihin tutustumme ovat mm. Adobe XD, Indesign Studio sekä Balsamiq Wireframes.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat:

  • Käytettävyyden ja saavutettavuuden merkitys web- ja mobiilikäyttöliittymien suunnittelussa.
  • Käyttöliittymien arviointi ja testaus.
  • Käyttöliittymien suunnittelu hyviä käytäntöjä noudattaen.
  • Käyttöliittymäprototyyppien ja niihin pohjautuvien visuaalisten hahmotelmien toteuttaminen
  • Uusimmat käyttöliittymän toteutustekniikat ja -välineet.

Aika: 28.–29.5. to–pe klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Tutustumme vaativien kuvien yhdistämiseen, filttereiden ja kanavien käyttöön: värien muokkaus ja korjaaminen (mm. ihon väri), elementtien ja kuvien yhdistäminen sekä luonnolliset varjot, haastavat syväykset (hiukset) ja syväyksen viimeistely. Väriprofiilien lataaminen ja käyttö painotuotteissa. Tallennusmuodot sekä painotuotteisiin että verkkoympäristöön. Printtikuvasta nettiin – ohjelman tarjoamat eräajon mahdollisuudet kuvien koon muuttamisessa ja tallennuksessa.

Esitietovaatimukset: Photoshop kuvankäsittelyn perusteet -kurssille osallistuminen tai aiempi Photoshopin peruskäyttö.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe Photoshop -ohjelmaa entuudestaan, asenna itsellesi ennakkoon Adobe Photoshop CC:n 7 päivän kokeiluversio. Tarkista ennen kurssia, että ohjelma aukeaa koneellasi.


Aika: 25.–26.5. ma–ti klo 9.00–15.45

Tavoite ja sisältö: Adobe Photoshop on hieno työkalu viestinnän parissa työskenteleville ja digikuvausta harrastaville. Tutustumme perusominaisuuksiin ja työkaluihin: kuvien rajaaminen ja parantelu, koon muokkaus, piirtotasot, retusointi, sävyjen säätäminen sekä kuvien yhdistäminen paitsi tasomaskien myös ohjelman automaation avulla. Opimme tallennuksen sekä painotuotteisiin että verkkoympäristöön.
 
Esitietovaatimukset: Perustaidot Windows-ympäristön käytöstä.

Laitevaatimukset: Ota mukaan oma kannettavasi. Mikäli sinulla ei ole Adobe Photoshop -ohjelmaa entuudestaan, asenna itsellesi ennakkoon Adobe Photoshop CC:n 7 päivän kokeiluversio.