Kurssi on tarkoitettu saksan perustiedot hallitseville, esim. kesäyliopiston alkeiskurssin  1 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille. Kurssin aiheita ovat mm. ravintolassa ja ostoksilla käynti, puhelinkeskustelut ja kirjalliset viestit. Kielioppi: datiivi, omistuspronominit ja verbin perfekti. Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa Kielikeskuksen saksan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa saksan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).


28.9.–18.11. ma ja ke klo 17.00–19.30 
Opetus Teamsin välityksellä etäoppitunteina.
Loppukoe 23.11. ma klo 17.00–18.30
Uusinta 7.1.2020 ti klo 17.00–18.30
Uusintakoe ja loppukoe järjestetään etätenttinä!

3.–24.8. ma–pe klo 17.00–19.30
Loppukoe 25.8. ti klo 17.00–18.30
Uusinta 28.9. ma klo 17.00–18.30

Kurssi opetetaan etäopetuksena. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen tai mobiililaitteen jossa on nettiyhteys, kamera, kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofoni.


Aika: 3.–24.6. ma–to klo 16.30–19.45 (Huom. aloituskerta on keskiviikko.)
Ei opetusta to 18.6.
Loppukoe 25.6. to klo 16.30–18.00

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu saksan perustiedot hallitseville, esim. kesäyliopiston alkeiskurssin 1 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille. Kurssin aiheita ovat mm. ravintolassa ja ostoksilla käynti, puhelinkeskustelut ja kirjalliset viestit. Kielioppi: datiivi, omistuspronominit ja verbin perfekti. Tämä intensiivisesti etenevä kurssi sisältää runsaasti kotitehtäviä. Saksan alkeiskurssit I ja II muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.


Sisältö: Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, matkalippujen osto, tien kysyminen, kahvilassa tilaaminen ja hotellihuoneen varaus. Kielioppi: substantiivien suku, akkusatiivi ja verbin preesens. Huomaa, että kesän ryhmät etenevät intensiivisesti! Varaa aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen saksan alkeiskurssia 1 ja alkeiskurssi 2 vastaa saksan alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Suoritustapa: Osallistuminen etäluennoille, verkkotehtävät ja loppukoe. Opintopistesuoritukseen vaaditaan hyväksytyn loppukokeen lisäksi 75 % läsnäolo opetuksessa.

Kirja: Freut mich 1, kpl 1–6


Lähtötaso: A2/B1

Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan arkielämään sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää saksan kielen sanavarastoa. Kurssilla käsitellään erilaisia autenttisia tekstejä ja työstetään niissä esiintyvää sanastoa. Tämän pohjalta laaditaan myös kirjallisia tuotoksia. Tunneilla tehdään pareittain ja pienryhmissä runsaasti suullisia harjoituksia, joissa hyödynnetään opiskeltua sanastoa.

Korvaavuus: Kurssi vastaa kielikeskuksen Saksan sanastokurssia 99411 (Helsingin yliopisto)

Kurssimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja tehtävät opettajan ohjeiden mukaisesti. Opintopistesuoritukseen vaaditaan 75 % läsnäolo opetuksessa.