Dates and times: August 20–21, Thu–Fri & August 24–27, Mon–Thu 10:00–14:30 

Content and objectives: This course solidifies what you have learnt at the elementary courses providing you with more vocabulary and enabling you to start using Swedish in practical life while you are deepening your grammar skills. We learn more about Swedish culture through media, music and films. We use games and role plays along with traditional exercises to implement what we have studied. At the end of the course there is a test.

Starting level: A2

Book: Lindemalm-Scherrer: Rivstart A1+A2 (Natur & Kultur), 2014, textbook and exercise book, chapters 12–15.


Aika: 
3.-13.8. ma-to klo 17.00-20.15 
Huom. Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

Tavoite ja sisältö: 
Tavoitteena on rohkaista osallistujia puhumaan ruotsia myös luokkahuoneen ulkopuolella. Kehitämme suullista taitoa erilaisten keskusteluharjoitusten, pelien ja toiminnallisten tehtävien avulla. Puhumisen ohessa kartutamme sanavarastoa sekä tarpeen mukaan palautamme mieliin myös unohtuneita rakenteita. Aihepiirit valitaan osallistujien kiinnostuksen mukaan. Opettaja jakaa kurssin materiaalin Moodlessa. Tervetuloa oppimaan ruotsia rennossa ilmapiirissä!  

Lähtötaso: 
A2


Aika: 25.5.–4.6. ma–pe klo 17.00–20.15
Loppukoe 8.6. ma klo 18.00–19.30 
Huom. Järjestetään etäopetuksena Teamsin kautta!

Sisältö ja tavoite: Kurssi on jatkoa alkeiskurssille 1. Kertaamme ja laajennamme peruskieliopin tuntemusta, sanavarastoa ja sanontatapoja. Tarkoitettu kesäyliopiston alkeiskurssin 1 suorittaneille tai vastaavat taidot hankkineille.  

Lähtötaso: -/A1 

Kirja: Lindemalm-Scherrer: Rivstart A1+A2 (Natur & Kultur), uusi painos (2014), teksti- ja harjoituskirja.

Kurssipalaute

Aika: 4.–14.5. ma–pe klo 17.00–20.15
Loppukoe 19.5. ti klo 18.00–19.30
Huom. Järjestetään etäopetuksena!

Sisältö ja tavoite: Tavoitteenamme on oppia ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeisintä käyttösanastoa niin, että pystymme selviytymään yksinkertaisissa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsin kielellä. Perehdymme ruotsin alkeisiin aivan alusta lähtien eikä osallistuminen edellytä aikaisempia ruotsin kielen opintoja.

Lähtötaso: 

Kirja: Lindemalm-Scherrer: Rivstart A1+A2 (Natur & Kultur), uusi painos (2014), teksti- ja harjoituskirja

Kurssipalaute