7.8.–14.9. ma ja to klo 17.00–19.30
Koe 25.9. ma klo 17.00–19.00

Opettaja: FT Riika Virtanen

Lähtötaso: Kurssi alkaa alkeista, mutta ripeän etenemistahdin vuoksi tälle kurssille osallistuville suositellaan tiibetin kirjoitusjärjestelmän johdantokurssia. Jos kirjoituskurssille osallistuminen ei ole mahdollista, on tutustuttava ennen kurssin alkua tiibetin kirjoitusjärjestelmän ennakkomateriaaliin (saatavana kesäyliopiston toimistosta tai Moodle-oppimisympäristössä).

Sisältö: Tällä reippaasti etenevällä kurssilla opetellaan lukemaan, kirjoittamaan ja ääntämään tiibetiä sekä tutustutaan tiibetin kirjoitus- ja translitteraatiojärjestelmään ja kieliopin perusteisiin. Kurssilla opiskellaan nykytiibetin yleiskieltä, joka on lähellä Lhasan puhekieltä. Oppimateriaali antaa valmiuksia selviämiseen yksinkertaisista puhetilanteista esim. matkustettaessa Tiibetiin ja muille tiibetiläisten asuttamille alueille, ja kurssin aikana tutustutaan myös kielialueen kulttuuriin. Kotitehtäviin ja kieliopin ja sanaston kertaamiseen oppituntien välillä kannattaa varata aikaa. 5 op suoritus vaatii myös itsenäistä perehtymistä tiibetin kielioppia käsittelevään teokseen.

Suoritustapa: Säännöllinen (vähintään 80 %) osallistuminen opetukseen ja loppukoe, jossa 5 op suoritukseen tentitään kurssikirjan (ks. alla) lisäksi luvut 1 - 8 teoksesta Philip Denwood 1999, Tibetan. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Kurssikirja: Jonathan Samuels 2014, Colloquial Tibetan: The Complete Course for Beginners. London: Routledge (kirjan alusta lukuun 8)

Molemmat teokset ovat saatavilla sekä kirja- että e-muodoissa. Ks. kustantajien verkkosivut: http://www.routledge.com/books/details/9780415595605/ ja https://benjamins.com/#catalog/books/loall.3/main

Korvaavuus: 5 op kohdasta Etelä-Aasian tutkimus: WSA312 (Muu eteläaasialainen kieli, romani tai tiibet) tai Altaistiikka: WAA312 (Modernit kielet) tai Itä-Aasian tutkimus: WAX314 (Muu aasialainen nykykieli), Helsingin yliopisto.