Aika: 26.8.–17.9. ma–ti sekä 18.9. ke klo 17.00–19.30 

Tavoite ja sisältö: Arkeologisten tekstiililöytöjen perusteella on Suomessa valmistettu ensimmäisiä muinaispukuja jo 1800-luvun lopulla. Ensimmäinen oli Aino-puku ja viimeisin on Mikkelin seudun muinaispuku vuodelta 1994. Nyt Ravattulan Ristimäen löytöjen pohjalta tietomme esihistoriallisesta vaatetuksesta on jälleen lisääntynyt ja niiden perusteella ollaan laatimassa uutta muinaispukua. Tarkastelemme millaisia tekstiililöytöjä Suomessa on säilynyt, miltä ajalta ne ovat ja millaista tietoa ne meille kertovat esihistoriasta.  Perehdymme tekstiililöytöjen tutkimusmenetelmiin ja konservointiin, materiaaleihin ja valmistustekniikoihin, muinaispukujen historiaan sekä tekstiililöytöihin kiinteästi liittyviin nahkaan ja turkiksiin sekä koruihin, neuloihin ja muihin pieniin esineisiin. Tarkempi ohjelma alla.
Osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.
 
Suoritustapa: Luennot sekä essee luennoista ja kirjallisuudesta. Esseestä sovitaan luennoilla.

Korvaavuus: 5 op Arkeologiaa temaattisesti KUMA-AR311 tai Teoria ja metodit KUMA-AR312 (Helsingin yliopisto)

Opettajat: vastuuopettaja FT Tuija Kirkinen sekä asiantuntijaluennoitsijat