Tavoite ja sisältö: Kiina on yksi YK:n kuudesta virallisesta kielestä. Se on myös maailman puhutuin kieli, jota käytetään Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Taiwanissa, Singaporessa, laajasti Malesiassa ja Kaakkois-Aasian liikemaailmassa. Kurssi perehdyttää kiinan pinyin-translitterointijärjestelmään, peruskielioppiin ja peruskirjoitusmerkkeihin, joita alkeiskurssin aikana käsitellään noin 300. Kurssilla käsitellään mm. tervehtiminen ja nimien kysely, perhe ja ystävät, maa ja kieli, teehuone ja kahvila, ruoka ja ravintola, kiinan adjektiivien erikoisuus, olla-verbi, verbin perfekti ja imperfekti, eri kysymyslauseiden rakenteet ja mittasanat.

Kirja: Guo, H. 2005. Kiinaa matkailijoille, kpl 1–6. Lisäksi opettajan materiaalit ja tehtävät. Oppikirjan digiversion voi hankkia opettajalta ensimmäisellä tapaamisella.


Kurssi on jatkokurssi alkeiskurssin suorittaneille tai muille vastaavan tason hallitseville. Kurssilla harjoitellaan kiinan pinyinin ja toonien eri osa-alueet, opitaan lisää kielioppia ja yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Kurssilla käsitellään mm. itsensä esittely, omasta päivärutiinista kertominen, harrastuksista kertominen, perheestä kertominen, numerot ja ostoksilla käyminen, tien kysyminen ja suunnat, bussilipun ja junalipun ostaminen, hotellihuoneen varaaminen ja polkupyörän vuokraaminen, vapaa-ajan vietto ja päiväykset, lukusanoja, kellonajat, erikoiskysymyslauseet, sivulauseiden rakenteet. Osa opinnosta suoritetaan internet-avusteisena opiskeluna. Kontaktiopetusta on 24 tuntia ja verkko-opetusta on 24 tuntia.

Kirja: Guo, H. 2005. Kiinaa matkailijoille, kpl 5 - 10. Lisäksi opettajan materiaalit ja tehtävät