Aika: 22.10.–26.11.2020 sekä 14.1.–18.2.2021 to klo 16.30–18.45

Lähtötaso: A2. Japanin jatkokurssi 1 ja/tai Japanin jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Kurssi soveltuu myös edistyneemmille opiskelijoille (esim. jatkokurssit 3 ja/tai 4 suorittaneille), jotka haluavat kerrata oppimaansa, kehittää puhetaitoaan ja laajentaa ilmaisuvarantoaan uusiin aihepiireihin.

Sisältö: Opiskelemme arkielämän viestintätilanteissa tarvittavia puhetaitoja ja keskustelun ymmärtämistä - tekstejä, kanjeja ja kielioppia unohtamatta. Opimme viestimään seuraavissa tilanteissa:  ensitapaaminen, ateriointi, matkailu, vapaaehtoistyö, tapahtumiin osallistuminen, uuden vuoden ja japanilaisten perinnejuhlien vietto, nettiostokset, ekologisesta elämäntavasta ja elämäntapahtumista keskustelu. Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata aikaa. Kurssiin kuuluu vapaaehtoinen kotitentti. Kurssi antaa valmiudet jatkaa Japanin jatkokurssilla 3.

Oppikirjat: Marugoto Shokyuu 2 A2 Katsudoo ja Marugoto Shokyuu 2 A2 Rikai.

Aika: 28.7.–28.8. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus: 4.9. pe klo 17.00–18.30

Tavoite ja sisältö: Opiskelemme loput japanin kielen perusrakenteet, mm. keigo, passiivi, kausatiivi, konditionaalit, ja vahvistamme aktiivista japanin taitoa puhe-, kirjoitus-, luku- ja kuullunymmärtämisharjoitusten avulla. Tavoitteenamme on oppia ilmaisemaan eri arkielämän tilanteissa ajatuksia ja tunteita entistä monipuolisemmin, oppia käyttämään masu-tyylin rinnalla puhutun japanin muita tyylitasoja: läheisten kesken käytettävää epämuodollista puhekieltä sekä erityisesti kohteliainta ja muodollisinta keigo-tyyliä; sekä lisätä tapakulttuurin tuntemusta. Aihepiirejä ovat mm. asioimistilanteet, opiskelijaelämä ja työelämä, harrastukset, urheilu, sairaala, matsuri-juhla, anteeksipyyntö, kiitoskirje ja muu sähköpostiviestintä. Vapaaehtoinen kotitentti ja vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä projektityö, josta saa henkilökohtaista palautetta

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 3 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 27–34 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 31–40 ja opettajan jakamat monisteet.

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa, oppimistehtävien suorittamista ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanastokoe ja kanji-koe).

Aika: 23. – 24.7. to-pe klo 12.45–16.00
sekä 27.7. – 13.8 ma ja to klo 12.45–16.00
Lisäksi 14.8. pe klo 16.30–18.00
Loppukoe/kanji-merkit: 17.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Loppukoe/kielioppi: 24.8. ma klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kanji-merkit: 16.9. ke klo 17.00–18.30, etätentti
Uusintakoe/kielioppi: 28.9. ma 17.00–18.30, etätentti

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii runsaasti itsenäistä työtä, sillä kurssiin kuuluu 72 uutta kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunnilla oppikirjan tehtäviä läpikäyden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu-, kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Osaamistavoitteet: opiskelija osaa:

•  keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan
•  keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta
•  ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista)
•  ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet)
•  keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen
•  haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:

1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Japanin jatkokurssi 1 (3 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japanin jatkokurssi 1 (3 op) ja kanji-kurssi 3 (1 op) vastaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssia Japani: kanji-merkit 3 (1op).


Aika: 26.5 – 26.6. ti klo 16.00–20.00 ja pe klo 12.00–16.00
Huom. ei opetusta pe 19.6., tilalla to 18.6. klo 12.00–16.00
Tentinpalautustilaisuus: 29.6. ma klo 17–18.30

Tavoite ja sisältö: Laajennamme arjen viestintätilanteissa tarvittavia japanin kielen taitoja. Tavoitteenamme on oppia small talk -keskustelua japaniksi, erilaisista asioimis- ja pulmatilanteista selviytymistä, puhelin- ja sähköpostiviestintää sekä uusia tapoja ilmaista omia ajatuksia ja mielipiteitä. Tutustumme epämuodolliseen puhekieleen ja helppoihin keigo-kohteliaisuusilmaisuihin. Lisäksi syvennämme tekstien lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kurssi sisältää runsaasti uusia rakenteita (mm. aikomus, transitiivi- ja intransitiiviverbiparit, antamisen ja saamisen verbit, uusia sivulausetyyppejä). Aluksi kertaamme aiempien kurssien sisältöjä. Aihepiirejä ovat mm. ostokset, vaatetus, opinnot ja työ, matkailu, ongelmatilanteet, vierailu ja asuminen. Vapaaehtoinen kotitentti.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali: Kirja: Bunka Shokyū Nihongo II oppikirja, kpl 19 - 26 (uusin painos) ja harjoituskirja Bunka Shokyū Nihongo II Renshūmondaishū (uusin painos). Lisäksi Kanji-merkkien oppikirja: Basic Kanji Book vol. 2 (uusin painos), kpl 23–30 ja opettajan jakamat monisteet.