Aika: 4.–20.8. ti−to klo 16.30–19.00

Tavoite ja sisältö: Käsittelemme sekä italian kieltä että taidehistoriaa. Jokaisella kurssikerralla esitellään yksi italialainen kaupunki ja tarkastellaan sen historiaa, monumentteja, museoita ja arkkitehtuuria. Lisäksi virkistämme kielitaitoa viihdyttävällä otteella. Osallistuminen edellyttää italian peruskielitaitoja. Aikaisempaa taidehistorian tuntemusta ei tarvita. Opettaja on syntyperäinen italialainen ja opetuskielenä on italia. Opettaja ymmärtää myös suomea.

Lähtötaso: A2/B1


Aika: 22.6.–7.7. ma–pe klo 10.00–12.45 Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!
Loppukoe 9.7. to klo 10.00–11.30
Uusinta 3.8. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Perehdymme peruskielioppiin, kuten perfektiin, prepositioihin ja artikkeleihin ja painottomiin pronomineihin sekä kehitämme valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa.

Kirja: Bella vista 1, kpl 9–14

Lähtötaso: A1

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 992100 Italian alkeiskurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

ALKEISKURSSIT
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.


Aika: 22.6.–7.7. ma–pe klo 17.00–19.45 Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä!
Loppukoe 9.7. to klo 17.00–18.30
Uusinta 3.8. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Tutustumme italian kielen perusteisiin sekä kehitämme valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla käymme läpi kielitaidon eri osa-alueet.

Lähtötaso: -

Kirja: Bella vista 1, kpl 0–8

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 99210 Italian alkeiskurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

ALKEISKURSSIT:
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.


Aika: 1.–16.6. ma–pe klo 10.00–12.30 ja
17.6. ke klo 10.00–13.30
Loppukoe 18.6. to klo 10.00–11.30
Uusinta 3.8. ma klo 17.00–18.30

Sisältö: Tutustumme italian kielen perusteisiin sekä kehitämme valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla käymme läpi kielitaidon eri osa-alueet.

Kirja: Bella vista 1, kpl 0–8

Lähtötaso: -

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus 99210 Italian alkeiskurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

ALKEISKURSSIT
Italian alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan italian kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto.