Kirja: Silk & Mäki, ABI englanti, Otava

Sisältö: Ryhmät F - H ovat yleisiä pitkän/keskipitkän oppimäärän kursseja, joissa kerrataan myös kielen perusrakenteita.

Kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät aihealueet ja teoriat opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Harjoitellaan psykologian ainereaalin eri tehtävätyyppeihin vastaamista (essee, aineistopohjainen tehtävä, tutkimustulosten tulkinta), käydään läpi vanhoja yo-kysymyksiä ja analysoidaan esimerkkiesseiden avulla yo-koevastausten pisteytyksen periaatteita.