Sisältö ja tavoite: Palvelumuotoilun perusopinnoissa opit tarkastelemaan muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Opinnot suoritettuasi osaat: 

 • määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat, 
 • käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä,
 • selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palveluiden merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet,
 • selittää brändin käsitteen monipuolisesti,
 • määritellä palvelumuotoilun prosessin ja soveltaa siihen liittyviä menetelmiä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.

Opinnot järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

 

Aika: 23.–24.11. ja 14.12. pe klo 16.00–19.30 ja  la klo 9.00–14.30

Tavoite:

Luennot käytyäsi osaat

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Aika: 26.–27.10. ja 16.11. pe klo 16.00–19.30 ja  la klo 9.00–14.30

Tavoite:

Luennot käytyäsi osaat

 • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman alasi sisältöihin
 • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö: Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h).

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Aika: 22.10. ma, 24.10. ke, 26.10. pe, 2.11. pe, 13.11. ti, 16.11. pe ja 27.11. ti klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.


Opintojakson aiheina ovat:

 • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
 • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
 • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
 • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.


Suoritustapa: 
Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Aika: 8.10.–17.10., 29.10.–31.10. sekä 12.11. ma ja ke klo 17.00–19.30

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita, soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksen markkinointiviestintään, analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisuja sekä toimia suunnittelupalvelun ostajana.

Opintojakson aiheina ovat:

 • Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä.
 • Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi.
 • Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta.
 • Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä.

Kurssilla tehdään brändin visuaalisuutta vahvistava suunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana. Ryhmätyön lisäksi tehdään yksilöllinen kirjallinen osuus esseetehtävä.


Suoritustapa: 
Luennot (21 t), ryhmätyö, kirjallinen tehtävä (yksilötyönä tehtävä essee) sekä kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (60 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, erityisesti ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön.

Aika: 27.9.–6.11. ti ja to klo 17.00–19.30
Tentti 26.11. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 17.12. ma klo 17.00–21.00
Opetus- ja tenttipaikat Mäkelän Koulu, os. Hattulantie 2 (käynti Mäkelänkadun puolelta)

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. 

KIrjallisuus: 
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

Aika: 7.11.–10.12. ma ja ke sekä 11.12. ti klo 17.00–19.30 
Huom. ei opetusta 3.12. ma
Tentti 17.12. ma klo 17.00–21.00
Uusinta 7.1. ma klo 17.00–21.00

Tavoite ja sisältö: Osaat kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa, selittää keskeiset palvelujen laatumallit sekä palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojakson aiheita ovat palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen ja palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Suoritustapa: Luennot (30 t) ja tentti luennoista ja kirjallisuudesta sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä.

KIrjallisuus:
Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition