Lähtötaso: A2/B1

Sisältö: Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan arkielämään sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää saksan kielen sanavarastoa. Kurssilla käsitellään erilaisia autenttisia tekstejä ja työstetään niissä esiintyvää sanastoa. Tämän pohjalta laaditaan myös kirjallisia tuotoksia. Tunneilla tehdään pareittain ja pienryhmissä runsaasti suullisia harjoituksia, joissa hyödynnetään opiskeltua sanastoa.

Korvaavuus: Kurssi vastaa kielikeskuksen Saksan sanastokurssia 99411 (Helsingin yliopisto)

Kurssimateriaali: Jaetaan kurssilla.

Suoritustapa: Osallistuminen lähiopetukseen ja tehtävät opettajan ohjeiden mukaisesti. Opintopistesuoritukseen vaaditaan 80 % läsnäolo opetuksessa.