Aika: pe 22.3.2019, pe 5.4.2019 ja ma 29.4.2019 klo 16.00–17.30
Loppukoe: pe 3.5. - su 5.5.2019 kotitenttinä, yksityiskohtaiset tiedot annetaan kurssilla
Uusinta: kotitentti, jonka ajankohta sovitaan kurssilla.

Sisältö: Kurssi sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Painotus tällä kurssilla on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille. Aktiivinen sanasto n. 100 kielen alkeiden sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)

• kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
• päivittäiset tervehdykset ja fraasit
• lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät
• ostoksilla oleminen ja hinnasta keskusteleminen
• esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen
• aukioloajoista, alkamis- ja päättymisajoista keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy:
• Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia.
• oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä.
• oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).