Japanin jatkokurssin 2 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 4 (1op)’ sisältää noin 70 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 181 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen.

Japanin jatkokurssi 1 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 3 (1op)’ sisältää noin 72 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen.

Japanin alkeiskurssi 2 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’ sisältää noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin n. 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Japanin alkeiskurssi 1 pakollinen kurssiosio ’Kanji-merkit 1 (1op)’ sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden.

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 21.–30.8. ti ja to klo 16.00–20.00 sekä 3.–6.9. ma ja to klo 16.00–20.00
Loppukoe 1 (kielioppi) to 13.9. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanjit) ma 17.9. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ma 8.10. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) pe 12.10. klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 4 (1op)’, joka sisältää noin 70 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän 181 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 800 sanan lisäksi)

  • komparatiivi- ja superlatiivirakenteet
  • sairauksien ja oireiden sanastoa, lääkärillä käynnin rakenteet (mm. selittävä tyyli ja suoraviivaisten kieltojen ilmaisut)
  • potentiaalin (osata/voida tehdä jotakin) ja kokemusten ilmaisut (on kokemusta jostakin)
  • ehdotukset ja kutsut sekä niiden alustaminen
  • kuullun informaation välittämisen rakenteet sekä arveleminen.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 15–18.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 15–18.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 4 ja jatkokurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Japanin jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (loppupuolisko alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Jatkokurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 2.

Aika: 26.7.–14.8. ti ja to klo 16.00–20.00
Loppukoe 1 (kielioppi) to 16.8. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanjit) ma 20.8. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 12.9. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 17.9 klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 3 (1op)’, joka sisältää noin 72 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 110 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä käsitellen. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen oheislukemiston avulla. Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 500 sanan lisäksi)

  • parhaillaan tapahtuvan ja samanaikaisten tekemisten/tekemisen ja toiminnan tuloksen rakenteet
  • tapahtumajärjestyksen ja toiveiden imaisemisen rakenteet
  • tekovälineet ja muutoksen kuvaamisen rakenteet
  • syyn kertominen ja kysyminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu
  • esimerkkien luetteleminen erilaisista tekemisistä, rakenteet on helppo/vaikea tehdä jotakin.

Lähtötaso: A1/A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot.

Materiaali:
1.    Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
2.    Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
3.    Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
4.    Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille).

Korvaavuus: Kanji-merkit 3 ja jatkokurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin jatkokurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 18.6.–12.7. ma ja to klo 15.30–18.45
Huom. ma 18.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ma 16.7. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ke 15.8. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ma 20.8. klo 16.00–17.30

Sisältö ja tavoite: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona mm. Moodlessa opiskeltava kurssiosio ’Kanji-merkit 2 (1op)’, joka sisältää noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä (edeltävän kurssin n. 55 merkin lisäksi). Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
• kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti
• kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
• esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa
• yhteensä n. 110 merkkiä edeltävän kurssin kanssa yhteenlaskettuna

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 ja Kanji-merkit 1 tai vastaavat taidot. Kanji-merkkejä tulee hallita noin 55 kappaletta.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 2 ja alkeiskurssi 2 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 2 (Helsingin yliopisto).

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteet (puolet alkeiden oppikirjasta). Hyväksytty suoritus edellyttää (75 %) osallistumista opetukseen, itsenäistä työskentelyä ja hyväksyttyjä loppukokeita (kielioppi/sanasto- ja kanji-koe). Alkeiskurssit 1 ja 2 yhdessä vastaavat aiempaa kesäyliopiston Japanin alkeiskurssia 1.

Aika: 14.5.–11.6. ma klo 15.30–18.45 ja to klo 15.30–17.45
Huom. ma 11.6. klo 15.30–17.00
Loppukoe 1 (kielioppi) ke 13.6. klo 16.00–17.30
Loppukoe 2 (kanji-merkit) pe 15.6. klo 16.00–17.30
Uusintakoe 1 (kielioppi) ma 16.7. klo 17.00–18.30
Uusintakoe 2 (kanji-merkit) ke 18.7. klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi on intensiivinen ja vaatii omatoimista opiskelua, sillä kurssiin kuuluu pakollisena osiona Moodlessa opiskeltava kurssiosio "Kanji-merkit 1 (1op)", joka sisältää 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä. Kanji-merkkien opiskelu on pääosin omatoimista, mutta niitä harjoitellaan myös oppitunneilla esimerkiksi oppikirjan tehtäviä tehden. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
• keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa)
• keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista
• omistamisen ilmaisut
• kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista
• noin 55 kiinalaisperäistä kanji-merkkiä

Lähtötaso: Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat taidot. Erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita, sillä oppikirja on täysin japaninkielinen.

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 2 - 5.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 2 - 5.
3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1-5, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 1, 992995 kurssia varten)
4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Korvaavuus: Kanji-merkit 1 ja alkeiskurssi 1 vastaavat kielikeskuksen japanin alkeiskurssia 1 (Helsingin yliopisto).

Aika: 23.3.2018, 6.4.2018 ja 27.4. pe klo 16.00–17.30
Loppukoe: 3.5.2018 to klo 16.00–17.30
Uusinta pe 15.6. klo 16.00–17.30

Sisältö: Kurssi sopii kaikille japanin kielestä kiinnostuneille, jotka ovat valmiita opiskelemaan runsaasti omatoimisesti (itsenäinen työskentely 48 oppituntia). Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Painotus tällä kurssilla on lukemisen ja kirjoituksen sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille. Aktiivinen sanasto n. 100 kielen alkeiden sanaa perusväitelauseessa (kysymyksenä ja myönteisenä kohteliaan tyylin lauseena)

• kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
• päivittäiset tervehdykset ja fraasit
• lukusanat, kellonajat, viikonpäivät ja päivämäärät
• ostoksilla oleminen ja hinnasta keskusteleminen
• esittäytymisen fraasit, mm. kansallisuudesta ja opiskelu- tai työpaikasta keskusteleminen
• aukioloajoista, alkamis- ja päättymisajoista keskusteleminen

Oppiminen tapahtuu pääosin omatoimisesti Moodlessa, josta löytyy:
• Kana-merkkien omaksumista varten perusopiskelupaketti sekä kirjoitusanimaatioita ja harjoituksia.
• oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi linkkejä, sanastot ja kielioppiselityksiä.
• oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)

Lähtötaso:

Materiaali:
1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet Seikatsu no kotoba - 1.
3. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua orientaatiotunnilla)

Korvaavuus: Orientaatio japanin kieleen vastaa kielikeskuksen kurssia Orientaatio japanin kieleen (Helsingin yliopisto).