Aika: 13.–30.8. ma–to klo 17.15–20.00
Loppukoe 4.9. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 8.10. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Sisältö: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Kurssiin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op (CEFR A1), 999151 (Helsingin yliopisto)

Aika: 5.3.–9.4.2019 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 11.4. to klo 17.15–18.45
Uusinta 13.5. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Paikka: Isonnevantie 8 (SYK)

Oppitunteja: 38

Sisältö: Vahvistamme edelleen kielitaidon eri osa-alueita suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuunteluharjoitusten avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä ovat  mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, sekä taiteet. Kieliopissa perehdymme mm. gerundiin, persoonalliseen infinitiiviin, indikatiivin pluskvamperfektiin, konjunktiivin loppuihin aikamuotoihin (futuuri, imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä passiiviin.

Lähtötaso: A2/B1, edeltävinä opintoina portugalin jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot 

Materiaali: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 16–20

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 2, 2 op (CEFR A2), 999161 (Helsingin yliopisto)

JATKOKURSSIT 1 ja 2 
Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa.

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Oppitunteja: 38

Aika: 23.10.–27.11. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 29.11. to klo 17.15–18.45 (Markkinointi-instituutti)
Uusinta 17.12. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Sisältö: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Kurssiin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op (CEFR A1), 999151 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan portugalin perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa.