Aika: 13.–30.8. ma–to klo 17.15–20.00
Loppukoe 4.9. ti klo 17.15–18.45
Uusinta 8.10. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Sisältö: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Kurssiin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op (CEFR A1), 999151 (Helsingin yliopisto)

Aika: 15.1.–26.2.2019 ti ja to klo 17.15–20.00, (ei opetusta 19.2. ja 21.2.)
Loppukoe 28.2. to klo 17.15–18.45
Uusinta 25.3. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Sisältö: Vahvistamme edelleen alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuunteluharjoitusten avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä ovat mm. viestien (kirjeet, kortit, sähköposti ym.) kirjoittaminen, tekniikka ja media, matkustaminen ja majoituksen varaaminen, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kieliopissa perehdymme mm. indikatiivin menneisiin aikamuotoihin, futuuriin ja konditionaaliin, imperatiiviin ja konjunktiiviin, sekä relatiivipronomineihin.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Oppimateriaali: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 11–15

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1), 999160 (Helsingin yliopisto)

JATKOKURSSIT 1 ja 2 
Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat lyhyessä ajassa käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa.

Paikka: Töölöntullinkatu 6 (Markkinointi-instituutti)

Oppitunteja: 38

Aika: 23.10.–27.11. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 29.11. to klo 17.15–18.45 (Markkinointi-instituutti)
Uusinta 17.12. ma klo 17.00–18.30
Uusintakoepaikka: Hattulantie 2, käynti Mäkelänkadupuolelta (Mäkelän koulu)

Sisältö: Jatkamme siitä mihin alkeiskurssi 1:llä jäimme ja harjoittelemme kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä ovat mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdymme mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun ja  indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Kurssiin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 2 op (CEFR A1), 999151 (Helsingin yliopisto)

 

ALKEISKURSSIT 1 ja 2
Alkeiskurssit muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan portugalin perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa.