Aika: 14.8. ti klo 8.30–15.45

Kohderyhmä: Journalistisesta kirjoittamisesta kiinnostuneille ja esim. yhdistys-, järjestö-, henkilöstö-, ammatti- tai harrastusmediaan kirjoittaville, jotka haluavat tekstinteolleen tietoperustaa ja harjoitusta.

Tavoite ja sisältö: Koulutuksen tavoitteena on oppia jutun kirjoittamisen prosessi, keskeisiä journalistisia tekstilajeja ja harjoitella jutun kirjoittamista. Kouluttaja antaa jutuista palautetta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Kirjoitusprosessi, miten juttu syntyy?
  • Mediavalinta: printtiin vai verkkoon – perinteiseen lehteen vai digijulkaisuun?
  • Journalistisia tekstilajeja: uutinen, henkilöjuttu, haastattelu, kolumni, artikkeli, reportaasi
  • Jutun havainnollistaminen
  • Jutun editointi ja viimeistely
  • Näkökulmia journalistiseen asiatyyliin
    • puheesta tekstiksi
    • eettiset näkökohdat

Koulutusaineisto sisältää tietoaineksen lisäksi esimerkkejä, harjoituksia ja harjoitusten ratkaisuja. Lisälukemistoksi suositellaan Uimosen opasta Taitoa tekijälle, tehoa teksteihin (2003), Kankaanpään ja Piehlin julkaisua Tekstintekijän käsikirjaa (2011), Kielitoimiston kielioppiopasta, Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta, Kortesuon julkaisua Tekstiä ruudulla (2009, 2012) sekä Kortesuon & Patjaksen kirjaa Pilkun paikka (2012).

Aika: to 9.8. klo 9.00–16.00

Kohderyhmä: Opettajat, kouluttajat ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisen oppimateriaalin ja opetuskokonaisuuden kehittämisestä.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla jokainen kehittää opetuskokonaisuutensa Moodleen ja yhdistää siihen sopiviksi katsomiaan sosiaalisen median palveluja ja avoimia verkkosisältöjä tekijänoikeuksia kunnioittaen.

to 16.8.2018 ja to 23.8.2018 klo 9.00–12.15

Kohderyhmä: Asiatekstejä työssään tai opinnoissaan kirjoittaville sekä kaikille, jotka haluavat varmuutta kirjoitetun yleiskielen normien hallintaan.

Tavoite ja sisältö: Koulutuksen tavoitteena on kerrata kirjoitetun yleiskielen keskeisiä normeja ja suosituksia sekä päivittää niitä koskevia tietoja. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- Yhdyssanat ja sanaliitot: tilintarkastus vai tilin tarkastus?
- Pilkku ja muita välimerkkejä
- Numerot ja lyhenteet: viisi vai 5, Kela:ssa vai Kelassa?
- Tekstikudos selkeäksi: kappaleet, virkkeet ja lauseet
- Näkökulmia asiatyyliin

Materiaali: Koulutusaineisto sisältää tietoaineksen lisäksi esimerkkejä, harjoituksia ja harjoitusten ratkaisuja. Lisälukemistoksi suositellaan Kielitoimiston oikeinkirjoitusopasta sekä Kortesuon & Patjaksen kirjaa Pilkun paikka (2012).